Първа копка и водосвет на проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"
Първа пресконференция на проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"