Дейност 11:

С оглед ефективното и качествено изпълнение на проекта и обезпечаване на нуждите от канцеларски материали, консумативи и оборудване на екипа за управление на проекта ВиК ЕООД гр. Смолян е предвидила закупуване на следните материали и оборудване:

  1. Оборудване: Преносими компютри (лаптопи) с чанти – 12 бр.; Стационарен компютър – 1 бр.; Настолен принтер – цветен – 1 бр.; Мултифункционално устройство – 1 бр.; Мултимедия /проектор, екран/ - 1 бр.; Фотоапарат – 5 бр.; Флаш памет (USB) 32 GB – 13 бр.; Преносим хард диск 2 ТВ – 13 бр.; Тонери за принтери – 30 бр.; Шредер – 1 бр.
  2. Обзавеждане: Посетителски стол – 25 бр.; Метален шкаф – 4 бр.; Офис шкаф – 15 бр.; Офис бюро - 15 бр.; Офис стол - 15бр.; Контейнер с четири чекмеджета – 15 бр.; Бяла дъска с алуминиева рамка – 1 бр.;
  3. Канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проекта.