Първа пресконференция на проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"