Промяна в организацията на движение по улици в гр. Смолян

Промяна в организацията на движение по улици в гр. Смолян, във връзка със строително-монтажни работи на обект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга

Улица От До Достъп от Дата до Дата
1 "Коста Аврамиков" пресичането и с ул. "Поп Нико" пресичането и с ул. "Тома Садукей" и ул. "Славееви гори" ограничен достъп 07.10.2020г. 30.11.2020г.
2 "Хан Аспарух" кръстовището с ул."Дичо Петров" до края и ограничен достъп 07.10.2020г. 20.02.2021г.
3 "Александър Стамболийски" №9 №16 цялостно затваряне 03.11.2020г. 25.11.2020г.
4 Път II-86 Смолян - Тарън/ул."В.Райдовски"/ км 107+015 км 107+128 ограничен достъп 16.11.2020г. 25.11.2020г.
5 "Братан Шукеров" от пресичането и ул."Атанас Беров" № 27 цялостно затваряне 16.11.2020г. 23.11.2020г.
6 "Братан Шукеров" от пресичането и ул."Атанас Беров" № 27 ограничен достъп 24.11.2020г. 23.12.2020г.