В Смолян започна втория воден цикъл за 91 млн.лв.

Медия: https://www.24chasa.bg/

С първа копка и водосвет бе даден старта на втория воден цикъл в Смолян. Инвестицията е за над 91 млн. лв. с ДДС, като от тях 68,2 млн. лева са от оперативната програма „Околна среда. Това е пилотният воден проект за страната по тази програма в периода 2014-2020 година.

По проекта ще бъде изградена над 10 км нова водопроводна мрежа, ще бъдат реконструирани над 11 км съществуваща водопроводна мрежа, ще се изгражда 17 км нова канализационна мрежа и реконструира близо 20 км съществуваща. Ще се реконструира по без изкопен способ главния градски събирателен колектор. Ще бъдат модернизирани пречиствателните станции за питейни води „Хубча” и „Превала” и ще се усъвършенства пречиствателната станция за отпадъчни води, чрез изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфора. Националното съфинансиране по проекта е над 10 млн. лв., а съфинансирането от ВиК - Смолян е за над 8 млн. лв.

"Даваме началото на може би най-мащабния проект, който ще се реализира в Смолянска област в годините откакто България е член на ЕС. Този проект засяга всеки жител на областния град, защото ще повиши качеството му на живот. С него се постига 100 % водоснабдяване на населението и 98% канализационна услуга", каза областният управител Недялко Славов

Той подчерта, че това е първия воден проект по ОП "Околна среда".

"Ползите са безспорни, но ще има и неудобство за нашите съграждани", заяви кмета на Смолян Николай Мелемов и помоли за добра организация и спорна работа.

Експлоатационният срок на новите съоръжения, които предстои да се изградят, ще е 50 години.