С първа копка и водосвет дадоха старта на СМР по втория воден цикъл на Смолян

Медия: https://smolyanpress.net/

С първа копка и водосвет в Устово бе даден старта на втория воден цикъл на Смолян. Инвестицията е за над 91 млн. лв. с ДДС по „Интегриран воден проект на агломерация Смолян” на ВиК-Смолян от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Националното съфинансиране по проекта е над 10 млн. лв., а съфинансирането от ВиК – Смолян е за над 8 млн. лв.

„Даваме старта на един от най-значимите проекти за нашия град. Основната цел е да се преодолеят проблемите на съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води и да се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води. ВиК-инфраструктурата заложена за реконструкция в проекта не е подменяна от над 40 години“, каза Костадин Тотев – зам. управител на ВиК- Смолян.

По проекта ще бъде изградена над 10 км нова водопроводна мрежа, ще бъдат реконструирани над 11 км съществуваща водопроводна мрежа, ще се изгражда 17 км нова канализационна мрежа и реконструира близо 20 км съществуваща. Ще се реконструира по без изкопен способ главния градски събирателен колектор. Ще бъдат модернизирани пречиствателните станции за питейни води „Хубча” и „Превала” и ще се усъвършенства пречиствателната станция за отпадъчни води, чрез изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфора.

„Даваме началото на може би най-мащабния проект, който ще се реализира в Смолянска област в годините откакто България е член на ЕС. Този проект засяга всеки жител на областния град, защото ще повиши качеството му на живот. С него се постига 100 % водоснабдяване на населението и 98% канализационна услуга. Инвестицията е важна, защото се реализира с европейски средства. Ако не е с европейски средства тази подмяна, другия вариант е инвестиция от ВиК, от което би следвало неминуемо увеличаване на цената на водата. Реализацията на този проект има пряко добро отражение към бюджета на всяко домакинство“, каза областният управител Недялко Славов

Той подчерта, че това е първия воден проект по ОП „Околна среда“.

„Над 10 години се работи, за да се случи тази първа копка, доста труд е вложен, много промени в условията, но е факт, че проекта в Смолян е пилотен. Ползите са безспорни, но ще има и неудобство за нашите съграждани“, каза кмета на Смолян Николай Мелемов и пожела на изпълнителите добра организация и спорна работа.

Водосвет отслужи отец Васил Маджаров.