Актуален график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга
Улица От До Достъп от Дата до Дата
1 "Червена скала" поделение края и цялостно затваряне 05.07.2021г. 31.08.2021г.
2 "Възстаническа" №23 до края и цялостно затваряне 12.06.2021г. 12.07.2021г.
3 "Коста Аврамиков" пресичането и с ул."Славееви гори" пресичането и с ул."Гимназиална" ограничен достъп 29.03.2021г. 30.07.2021г.
4 "Околовръстна" след тунел при АРЗ пресичането и с ул."Д-р Петър Берон" ограничен достъп 16.06.2021г. 31.08.2021г.
5 "Чавдар войвода" от пресичането с ул."Невястата" от пресичането с ул."Невястата" цялостно затваряне 01.06.2021г. 23.07.2021г.
6 "Стою Шишков" сфетофара в кв.Устово до моста за пазара в кв.Устово цялостно затваряне 18.05.2021г. 20.07.2021г.
7 "Гео Милев" пресичането и с ул."Есаул Пархоменко" пресичането и с ул."Мико Иванов" цялостно затваряне 27.05.2021г. 27.07.2021г.
8 "Оборище" пресичането и с ул."Кирил Маджаров"/по стълбите/ до края и цялостно затваряне 15.04.2021г. 30.07.2021г.