Първа копка за "Воден цикъл" 2 – над 90 млн. лева за Смолян

Медия: http://www.24smolian.com/

С първа копка и водосвет бе даден старт на един от най-значимите проекти за Смолян-„Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, познат още като втори воден цикъл. Официалната церемония се състоя на парк „Чаршията“ в смолянския квартал „Устово“.

Инвестицията, която ще се реализира с подкрепата на ОП „Околна среда“, е най стойност над 90 млн.лв. с ДДС. Основната цел на проекта е да се преодолеят проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадни води на град Смолян, както и да се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, каза зам.-управителят на „ВиК“ Костадин Тотев.

Той посочи, че ВиК инфраструктурата, която е предвидена за реконструкция не е подменяна от над 40 години и е във влошено експлоатационно състояние.

По проекта ще бъде изградена над 10 км нова водопроводна мрежа и реконструкция на близо 20 км съществуваща.

Друга важна инвестиция е реконструкция по безизкопен способ на главния събирателен колектор. Освен предвидените дейности по ВиК мрежата ще бъдат модернизирани пречиствателните станции за питейни води „Хубча“ и „Превала“ и ще бъде усъвършенствана работата на пречиствателната станция за отпадъчни води чрез изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор, представи подробности по проекта инж.Тотев.


С реализацията на предвидените инвестиции ще се подобри качеството на питейните води, доставяни до населението и значително ще намалеят загубите във водопреносната мрежа. Ще се постигне почти сто процента свързаност към канализационната мрежа и всички отпадъчни води ще бъдат отвеждани в ПСОВ и ще бъдат пречиствани преди заустването им във водните басейни.

 „Над 10 години се работи, за да се случи тази първа копка. Беше доста труд и много промени в условията, но е факт, че ние сме пилотни в Смолян. Безспорно е, че  ползите от този проект са многостранни,  но същевременно ще има неудобства за нашите съграждани“, отбеляза на церемонията по първата копка кметът Николай Мелемов. Той пожела на фирмите изпълнители спорна, безаварийна работа и добра организация. „Винаги съм давал за пример синхрона и сътрудничеството в работата на  всички институции в нашия град. Надявам се и по този проект всички да подходим отговорно  и да помагаме негативите за нашите съграждани да бъдат минимални. Пожелавам успех на проекта“, каза още Мелемов.

Областният управител Недялко Славов също отбеляза дългия път, който е извървян до реализацията на проекта и благодари на всички, които са помогнали да се случи.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи свещеник Васил Маджаров.

На събитието присъстваха директори на институции, представители на фирмата изпълнител и граждани.