Актуален график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга
Улица От До Достъп от Дата до Дата
1 "Родопи" участъка срещу ЕР Юг, посока Райково ограничен достъп 17.05.2021г. 18.06.2021г.
2 "Бузлуджа" при пресичането и с ул."Хан Аспарух"" ограничен достъп 15.05.2021г. 11.06.2021г.
3 "Възстаническа" пресичането и с "Кральо Войвода" кръгово движение цялостно затваряне 12.04.2021г. 10.06.2021г.
4 "Коста Аврамиков" пресичането и с ул."Славееви гори" №12 ограничен достъп 29.03.2021г. 15.06.2021г.
5 "Коста Аврамиков" кръгово движение църква"Свети Тодор Стратилат" цялостно затваряне 25.02.2021г. 15.06.2021г.
6 "Елин Пелин" пресичането и с ул"Д-р Петър Берон" до края и цялостно затваряне 31.03.2021г. 04.06.2021г.
7 "Поп Глигорко" пресичането и с ул"Елин Пелин" до края и цялостно затваряне 31.03.2021г. 04.06.2021г.
8 "Майстор Харит Кисьов" пресичането и с ул."Евридика" пресичането с ул."Елица" цялостно затваряне 16.03.2021г. 11.06.2021г.
9 "Студенец" №8 до края и цялостно затваряне 27.05.2021г. 11.06.2021г.
10 "Чавдар войвода" от пресичането с ул."Невястата" от пресичането с ул."Невястата" цялостно затваряне 01.06.2021г. 30.06.2021г.
11 "Васил Райдовски" до моста за пазара в кв.Устово до блок на военните цялостно затваряне 29.05.2021г. 15.06.2021г.
12 "Стою Шишков" сфетофара в кв.Устово до моста за пазара в кв.Устово цялостно затваряне 18.05.2021г. 30.06.2021г.
13 "Мико Иванов" пресичането и с ул."Гео Милев" до края и цялостно затваряне 26.02.2021г. 31.05.2021г.
14 "Оборище" пресичането и с ул."Кирил Маджаров"/по стълбите/ до края и цялостно затваряне 15.04.2021г. 15.06.2021г.
15 "Гео Милев" пресичането и с ул."Есаул Пархоменко" пресичането и с ул."Мико Иванов" цялостно затваряне 27.05.2021г. 30.06.2021г.