Промяна в маршрутите на автобуси №1, 2 и 3 при изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с извършването  на строително - монтажните работи по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, по улица „Стою Шишков в кв. Устово, съгласно Заповед №РД-0481/12.05.2021 г. на кмета на община Смолян, считано от 18 май 2021 г. (вторник) ще бъдат променени маршрутите на основните градски линии с  №1, 2 и 3.

За автобус № 1 с маршрут: Синдикат – КАТ - Каптажа и обратно .

Строително-монтажните работи по улица „Стою Шишков“ ще се изпълняват на два етапа:

В първия етап автобусът ще използва за вход/изход западния подход към автоспирка Устово (Синдикат). Втори етап: подходът ще бъде от изток 

За автобус № 2 с маршрут: Влахово - Синдикат - Автогара и обратно.

След първа спирка в КВ. Устово на ул. „Тракия“ се открива нова спирка - на  острова  срещу пощата. След това маршрутът остава непроменен по ул. “Васил Райдовски“- с. Влахово.

За автобус № 3 с маршрут: Петровица – Автогара Смолян и обратно.

След първа спирка по ул. “Тракия“ в посока „Петровица“ се открива нова спирка - срещу стола на Гимназията по туризъм – ул. „Братан Шукеров“. В обратна посока спирката е срещу Детската кухня на същата улица.

Благодарим за проявеното разбиране!