СЪОБЩЕНИЕ УЛ. ВАСИЛ РАЙДОВСКИ

Във връзка с изпълнение на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, ви информираме, че в периода от 21.04.2021г до 20.05.2021г. ще се извършат строително-монтажни работи по ул.“Васил Райдовски“, кв.Устово, в участък от републикански път II – 86, от км106+803 до км106+899 – вход на кв. Горно Влахово в посока от гр.Мадан към гр.Смолян. Движението за леки и лекотоварни автомобили  ще се осъществява по обходен маршрут през мост на р.Черна /до входа на бивше предприятие за горивни и строителни материали “Топливо“/ по ул.“Димитър Македонски“/покрай бивш завод „Комуна“/. Обходния маршрут ще бъде уреден с указателни табели и пътни знаци. Товарния и тежкотоварния транспорт ще бъде пренасочен по обходен маршрут през с.Средногорци – гр.Рудозем – гр.Смолян.

ДЗЗД Пашмакли благодари за проявеното търпение и разбиране на пътуващите по указания маршрут.