Актуален график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

Улица От До Достъп от Дата до Дата
1 "Кольо Шишманов" №48 №59 цялостно затваряне 10.03.2021г. 14.05.2021г.
2 "Пейо Яворов" пресичането и с ул."Никола Вапцаров" пресичането и с ул."Невястата" цялостно затваряне 15.03.2021г. 14.05.2021г.
3 "Есаул Пархоменко" църква "Света Богородица" пресичането с ул."Оборище" цялостно затваряне 16.03.2021г. 30.04.2021г.
4 "Майстор Харит Кисьов" пресичането и с ул."Евридика" пресичането с ул."Елица" цялостно затваряне 16.03.2021г. 16.05.2021г.
5 "Коста Аврамиков" кръгово движение църква"Свети Тодор Стратилат" цялостно затваряне 25.02.2021г. 30.04.2021г.
6 "Коста Аврамиков" пресичането и с ул."Славееви гори" №12 ограничен достъп 29.03.2021г. 16.05.2021г.
7 "Елин Пелин" пресичането и с ул"Д-р Петър Берон" до края и цялостно затваряне 31.03.2021г. 04.06.2021г.
8 "Професoр Асен Василев" пресичането и с ул."Елица" до края и цялостно затваряне 13.04.2021г. 30.04.2021г.
9 "Поп Глигорко" пресичането и с ул"Елин Пелин" до края и цялостно затваряне 31.03.2021г. 04.06.2021г.
10 "Казашка" пресичането и с ул."Гео Милев" до края и цялостно затваряне 01.04.2021г. 31.04.2021г.
11 "Александър Стамболийски" №12 до пресичането и с ул."Илия Белковски" цялостно затваряне 01.02.2021г. 30.04.2021г.
12 "Мико Иванов" пресичането и с ул."Гео Милев" до края и цялостно затваряне 26.02.2021г. 31.05.2021г.
13 "Вела Благоева" пресичането и с ул."Гео Милев" до края и цялостно затваряне 11.03.2021г. 11.06.2021г.
14 "Еделвайс" пресичането и с ул."Тракия" до пресичането и с ул."Илия Белковски" цялостно затваряне 15.04.2021г. 15.06.2021г.
1 5 "Чавдар Войвода" пресичането и с ул."Невястата" пресичането и с ул."Червена скала" цялостно затваряне 15.03.2021г. 30.04.2021г.