Вторият воден цикъл на смолян стартира с първа копка и водосвет

Медия: https://www.smolyan.bg/

С първа копка и водосвет днес бе даден старт на един от най-значимите проекти за нашия град „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, познат още като втори воден цикъл. Официалната церемония се състоя на парк Чаршията в смолянския квартал Устово.
Инвестицията, която ще се реализира с подкрепата на ОП „Околна среда“- 2014 -2020 г. е най стойност над 90 млн.лв. с ДДС. Основната цел на проекта е да се преодолеят проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадни води на град Смолян, както и да се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, каза зам.-управителят на ВиК Костадин Тотев.
Той посочи, че ВиК инфраструктурата, която е предвидена за реконструкция не е подменяна от над 40 години и е във влошено експлоатационно състояние.
По проекта ще бъде изградена над 10 км нова водопроводна мрежа и реконструкция на близо 20 км съществуваща.
Друга важна инвестиция е реконструкция по безизкопен способ на главния събирателен колектор.
Освен предвидените дейности по ВиК мрежата ще бъдат модернизирани пречиствателните станции за питейни води „Хубча“ и „Превала“ и ще бъде усъвършенствана работата на пречиствателната станция за отпадъчни води чрез изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор, представи подробности по проекта инж.Тотев.
С реализацията на предвидените инвестиции ще се подобри качеството на питейните води, доставяни до населението и значително ще намалеят загубите във водопреносната мрежа. Ще се постигне почти сто процента свързаност към канализационната мрежа и всички отпадъчни води ще бъдат отвеждани в ПСОВ и ще бъдат пречиствани преди заустването им във водните басейни.
Всички тези положителни ефекти ще доведат до изпълнение на изискванията на европейското законодателство за опазване и подобряване на водните ресурси, посочи ползите от реализирането на проекта зам.-управителят на ВиК-Смолян.
От ВиК осъзнаваме голямата отговорност, която имаме за изпълнение на този значим проект и ще работим в пълна мобилизация за неговото успешно приключване.
Искам да благодаря на общинската администрация, областната управа, експлоатационните дружества и всички институции, които ни оказват съдействие и подкрепа.
Искам да помоля гражданите за търпение и разбиране по отношение на неудобствата, които ще трябва да изтърпят докато текат строителните дейности, каза в заключение инж.Тотев.
„Над 10 години се работи, за да се случи днешната първа копка. Беше доста труд и много промени в условията, но е факт, че ние сме пилотни в Смолян. Безспорно е, че ползите от този проект са многостранни, но същевременно ще има неудобства за нашите съграждани“, отбеляза на церемонията по първата копка кметът Николай Мелемов. Той пожела на фирмите изпълнители спорна, безаварийна работа и добра организация. Винаги съм давал за пример синхрона и сътрудничеството в работата на всички институции в нашия град. Надявам се и по този проект всички да подходим отговорно и да помагаме негативите за нашите съграждани да бъдат минимални. Пожелавам успех на проекта, каза още Мелемов.
Областният управител Недялко Славов също отбеляза дългия път който е извървян до реализацията на проекта и благодари на всички, които са помогнали да се случи.
Водосвет за здраве и благоденствие отслужи свещеник Васил Маджаров.
На събитието присъстваха директори на институции, представители на фирмата изпълнител и граждани.