В Смолян започна строежът на втория воден цикъл

Медия: https://bnr.bg/

С първа копка бе даден старта на втория воден цикъл в Смолян. Инвестицията е за над 91 млн. лв. и е по ОПОС. Националното съфинансиране по проекта е над 10 млн. лв., а съфинансирането от ВиК - Смолян е за над 8 млн. лв.,

„Основната цел на проекта е да се преодолеят проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадни води, както и да се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води“, каза при официалната церемония зам.-управителят на ВиК Костадин Тотев.

По думите му инфраструктурата, която е предвидена за реконструкция не е подменяна от над 40 години. По проекта ще бъде изградена над 10 км. нова водопроводна мрежа и реконструкция на близо 20 км съществуваща.

„Над 10 години се работи, за да се случи днешната първа копка. Беше доста труд и много промени в условията, но е факт, че ние сме пилотни в Смолян. Безспорно е, че ползите от този проект са многостранни, но същевременно ще има неудобства за нашите съграждани“, отбеляза кметът Николай Мелемов.