Въвежда се временна организация на движението за улица „Васил Райдовски“ в кв. Устово

Въвежда се временна организация на движението за улица „Васил Райдовски“ в кв. Устово, в участъка от моста за пазара до Военните блокове.

От 29-ти май до 26-ти юни движението на всички моторни превозни средства по част от тази улица е забранено, в това число и за градски автобус №2, като спирката на Военните блокове се закрива временно.

Забраната обхваща кръстовището, регулирано със светофари, улиците „Стою Шишков“, „Кирил Маджаров“ и „Момчил юнак“ до.

Обходните маршрути са по улиците „Тракия“, „Атанас Шапарданов“, „Братан Шукеров и „Димитър Македонски“ до кръстовището на „Топливо“.

По време на действие на заповедта за временна организация строителят е задължен да осигурява преминаването на автомобили със специален режим на движение – приоритетно, без забавяне.